Szkolenia z etykiety biznesowej na bliskim wschodzie

Client name:

Location:

Project started on:

Project completed on:

Szkolenie pt.”Etykieta i kultura biznesowa”

Szkolenie umożliwia uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, a także kultury arabskiej. Jego zadaniem jest wprowadzenie przedsiębiorcy do świata nowych partnerów biznesowych .

 

Nawiązanie kontaktów biznesowych na rynku arabskim, otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorcami. Zadaniem szkolenia jest zapoznanie klienta z arabskim savoir vivrem, w sposób łatwy i skuteczny. Od teraz prowadzenie negocjacji handlowych nie jest barierą, a szansą na rozwinięcie możliwości firmy. Po ukończeniu szkolenia klienci posiadają wiedzę z zakresu:

 • znajomości kultury arabskiej
 • rozumienia procesów handlowych
 • umiejętności rozwiązywania ewentualnych problemów wynikających z różnic kulturowych
 • podstaw funkcjonowania społeczeństwa arabskiego
 • podstaw zarządzania pracownikami, negocjacji, nawiązywania kontaktów biznesowych.

Przykładowy program szkolenia:

1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA ARABSKIEGO 

 • Ogólna charakterystyka (państwa, religie, języki, mieszkańcy itp.)
 • Odbiór Polaków przez Arabów
 • Wprowadzenie do rynków MENA

2. PODSTAWOWE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

 • Rodzaje spółek
 • Podatki i Cła
 • Rejestracja produktów
 • Relacje gospodarcze i wymiana handlowa
 • Bankowość islamska

3. SPOSOBY WEJŚCIA NA RYNEK

 • Określenie grupy docelowej
 • Rola lokalnego dystrybutora
 • Warunki funkcjonowania – magazyny, biuro
 • Zatrudnianie pracowników

4. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

 • Różnice kulturowe
 • Znaczenie religii w biznesie
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji biznesowych
 • Ubiór
 • Podejście do czasu i losu
 • Co wolno, a czego nie wolno na Bliskim Wschodzie
 • Rola kobiety w świecie biznesu