blog

Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE

zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela ue

 

Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE to dokument potwierdzający fakt zarejestrowania pobytu w Polsce cudzoziemca z obywatelstwem jednego z krajów należących do UE. Zaświadczenie nie ma określonego terminu ważności.

 

Uzyskanie zaświadczenia o rejestracji pobytu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatel UE lub obywatel państwa należącego do EFTA może przebywać na terenie RP do trzech miesięcy. Legalizacja pobytu jest wymagana wtedy, gdy okres ten wydłuża się. Wniosek o zezwolenie na pobyt poprzez zarejestrowanie pobytu obywatela UE składa się najpóźniej w dniu następującym po upłynięciu trzech miesięcy od wjazdu do Polski. Oprócz wypełnionego w języku polskim wniosku wymagane jest także posiadanie obowiązującego dokumentu podróży (lub dokumentu tożsamości i obywatelstwa).

 

Odbiór zaświadczenia rejestracji pobytu obywatela UE

Jeśli powodem składania wniosku jest np. legalizacja pracy, do dokumentów załącza się także m.in. oświadczenie pracodawcy czy odpis z KRS. Przy odbieraniu zaświadczenia z urzędu wojewódzkiego wymaga się przedstawienia:

• ważny dokument podróży lub tożsamości, albo
• ważny dokument podróży i pełnomocnictwo odbioru;

Wymiana zaświadczenia czy wyrobienie nowego egzemplarza występuje na wniosek osoby zainteresowanej.

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Filiżanka.
EnglishPolski