Spółki w ZEA i 100% własności

Od 1 grudnia 2020 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zniesiono częściowo obowiązek dzielenia się udziałami z obywatelami ZEA, umożliwiając tym samym inwestorom zagranicznym uzyskania 100% własności. Posunięcie to jest zgodne z prawem federalnym wydanym przez Prezydenta Jego Wysokość Szejka Khalifę Bin Zayeda Al Nahyan i zmienia ustawę nr 2 z 2015 r. o spółkach i ich akcjonariacie. Czy jednak jest to przełomowy krok?

Co uległo zmianie?

Długo oczekiwane 100% posiadanie przez cudzoziemców firm licencjonowanych i zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest niewątpliwie dużą zmianą w prawie. Wcześniej niezależnie od firmy, jej wielkości i rodzaju działalności, konieczne było przepisanie własności na lokalnego sponsora, który mógł posiadać 100% (Establishment) lub 51% (LLC). Taka osoba figurowała w oficjalnych dokumentach i otrzymywała z tego tytułu roczne wynagrodzenie.

Nowa ustawa zmieniła 51 artykułów i dodała nowe, skupiając się głównie na regulacji przepisów o zakładaniu spółek kapitałowych. Nowelizacje zwalniają inwestorów zagranicznych z minimalnego udziału procentowego obywateli ZEA.

Korzyści po spełnieniu szeregu warunków

Uchwała gabinetu ZEA określiła listę sektorów i rodzajów działalności gospodarczej, w których prawo dotyczące FDI jest dopuszczalne, a udział procentowy w spółkach spoza wolnych stref celnych wynosi 100%. Pozostało to jednak uzależnione od spełnienia pewnych kryteriów.

Zniesienie obowiązku sponsora było długo wyczekiwane przez zagranicznych inwestorów. Taka zmiana znacznie przyspieszy proces zakładania spółek w ZEA oraz zmniejszy ogólne koszty. Jednak chociaż wizja 100% własności wydaje się przełomowa, to jest ona uwarunkowana wieloma warunkami i wymogami. Niektóre z nich obejmują:

  • biura porad prawnych mogą działać ze 100% własnością, ale w takiej sytuacji nie mogą one reprezentować swoich klientów przed sądami w ZEA, jak również dokonywać żadnych działań prawnych i notarialnych;
  • firmy zajmujące się programowaniem komputerowym są zwolnione z obowiązku posiadania sponsora tylko wtedy, gdy zespoły składają się przynajmniej z 5 osób;
  • przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania infrastrukturalne, takie jak budowa lotnisk, dróg, obiektów sportowych, muszą wykonywać projekty o  wartości min. 450 mln AED;
  • biura księgowe mogą zajmować się jedynie planowaniem i doradztwem;
  • minimalny kapitał dla spółek to 7,5 mln AED.

Krok w dobrym kierunku

Znowelizowane prawo umożliwia osobom fizycznym i prawnym zakładanie spółek bez konieczności posiadania określonego obywatelstwa. Prawo nie będzie jednak miało zastosowania do niektórych firm wykluczonych na podstawie decyzji Rady Ministrów oraz tych, które są w całości własnością władz federalnych, lokalnych lub ich spółek zależnych.

Zmiany wprowadzone od 1 grudnia 2020 r. mogą być więc zadowalające tylko dla nielicznych przedsiębiorców zagranicznych, jednak pokazują one, że rządzący widzą potrzebę zwiększenia konkurencyjności i szukają sposobów, by przyciągnąć nowych inwestorów.

Autor: Wioleta Goławska