Badanie rynku ZEA - doradztwo w zakresie przygotowania firmy

Badanie rynku – Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Pomagamy firmom w  doradztwie w zakresie przygotowania firm do wejścia na rynki perspektywiczne – Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz organizacji szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia firmy na tym rynku.

Badanie rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest niezbędne, jeśli chcesz skutecznie i efektywnie rozwinąć skrzydła na terenie tego kraju.

Spółka w ZEA

 

Dlaczego warto eksportować do Dubaju?

 • brak podatków osobistych
 • niski podatek CIT-9% (od czerwca 2023r.) i VAT - 5%
 • większość towarów jest importowana (np. brak lokalnej produkcji w branży farmaceutycznej, żywność importowana w 90%
 • regionalny hub handlowy
 • duża i otwarta gospodarka
 • strategiczne położenie pomiędzy trzema kontynentami: Europą, Azją i Afryką

 

Jak możemy pomóc w strategii wejścia na rynek?

Usługi świadczone przez naszą firmę w zakresie strategii wejścia na rynki Bliskiego Wschodu to:

 • Analiza makroekonomiczną
 • Analiza rynku
 • Analiza konkurencji
 • Analizę dostępnych kanałów dystrybucji
 • Ocena produktu
 • Przygotowanie zestawienia obowiązków formalno-prawnych, które polski przedsiębiorca musi spełnić rozpoczynając działalność gospodarczą na obszarze ZEA
 • Doradztwo w zakresie rejestracji znaku towarowego na terenie ZEA
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprzedaży usług poprzez platformy typu marketplace

 

¾ importowanych towarów do ZEA są re-eksportowane

 

90% żywności jest importowana

 

90% wielkość importu produktów farmaceutycznych

 

 

NASZ BLOG: