Spółka Free Zone w ZEA

 

Charakterystyka:

 • Może być założona w dowolnie wybranej przez Klienta Wolnej Strefie w ZEA.
 • Daje pełny dostęp do rynku międzynarodowego i strefy wolnocłowej
 • Właściciel spółki posiada 100% własności firmy
 • Daje możliwość zatrudniania pracowników
 • Możliwość uzyskania wizy rezydenta
 • Spółka nie jest objęta podatkiem od osób fizycznych ani opłatami celnymi
 • Obecność w Dubaju celem rejestracji spółki w zależności od wybranej FZE nie jest wymagana

Opłaty:

 • Rejestracja Spółki bez wizy rezydenckiej: 7500 USD
 • Rejestracja Spółki z 1 wizą rezydencką: 12 500 USD
 • Licencja (kolejne lata):  bez wizy (4900 USD),  opcja z 1 wizą (6500 USD)

Wymagane informacje:

 • 3 propozycje nazw spółki
 • Działalność firmy (czym będzie zajmować się firma)
 • Struktura firmy ( Kto będzie udziałowcem, dyrektorem, sekretarzem? Przy czym jedna osoba może pełnić wszystkie 3 funkcje)
 • W przypadku udziałowców w firmie informacje o wysokości posiadanych udziałów

Wymagane dokumenty:

 • Skan paszportu
 • Rachunek potwierdzający miejsce zamieszkania
 • CV
 • Zdjęcie paszportowe
 • Biznes plan
 • Wypełniony formularz ( będzie dostarczony)

Czas rejestracji:

 • Rejestracja spółki: 7-10 dni