Ambasada Kuwejtu

Ambasada Kuwejtu                    

Ambasada Kuwejtu w polsce

 

Kuwejt jest jednym z najbogatszych i najszybciej rozwijających się krajów arabskich. Głównym bogactwem naturalnym i źródłem przychodów Państwa Kuwejt jest gaz i ropa naftowa. Główne towary eksportowane: ropa naftowa i jej produkty, nawozy sztuczne, gaz ziemny, przetwory rybne. Główne towary importowane: maszyny, urządzenia, sprzęt transp., żywność. Walutą krajową jest dinar kuwejcki (KWD).

Kuwejt posiada dobrze rozwiniętą krajową infrastrukturę drogową, zaś nowoczesne drogi międzynarodowe łączą Kuwejt z Arabią Saudyjską oraz Irakiem. W Kuwejcie obowiązuje 5% stawki ryczałtowej od importu oraz 15% podatek dochodowy od osób prawnych. Kuwejtczycy stanowią mniejszość we własnym kraju, główni mieszkańcy Państwa Kuwejt to ludność napływowa, około dwie trzecie populacji to emigranci, dawniej z innych krajów arabskich, a obecnie głównie z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

Wizy

Konieczność uzyskania wizy kuwejckiej dotyczy obywateli wszystkich państw z wyjątkiem obywateli państw Rady Współpracy Państw Zatoki (GCC). Obywatele państw m. in. Takich, jak: USA, państw członkowskich UE, Australii, Nowa Zelandii i Japonii mogą uzyskać odpłatnie turystyczną, 90-dniową wizę wjazdową na przejściach granicznych. Od września 2005 r. obywatele Polski również mogą uzyskać 90-dniową wizę na przejściu granicznym. Wystąpienie o wizę w Ambasadzie Kuwejtu jest niezbędne w celu uzyskania np. wizy pracowniczej.

Legalizacja czy Apostille

Kuwejt nie jest stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie Kuwejtu w Warszawie.

Placówka dyplomatyczna

Ambasada Państwa Kuwejtu
ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa
tel.: 22 419 97 80

Legalizacja dokumentów prywatnych.

  • 125 zł za 1 dokument

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • 250 zł - Faktura VAT
  • 375 zł - Świadectwo pochodzenia
  • 125 zł - Pozostałe dokumenty