Ambasada Palestyny - Legalizacja dokumentów

Ambasada Palestyny               

Ambasada Palestyny w polsce

 

Palestyna obejmuje obszar Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Pod względem formalnym Palestyna nie jest uznawana przez Izrael, natomiast została uznana za państwo przez ONZ, od 2012 roku ma status obserwatora w ONZ. Należy do quasi państw, czyli państw formalnie nie uznawanych przez inne kraje. Zarówno Żydzi, jaki palestyńscy Arabowie roszczą sobie prawa do tego miejsca. Takie kraje, jak Syria czy Iran są zdania, że że suwerenność państwa palestyńskiego powinna obejmować całe terytorium zajmowane przez Izrael.

Oficjalnie stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Palestyną zostały nawiązane w 1982r.

Wizy

Wjazd i pobyt na terytorium Palestyny podlega kontroli ze strony izraelskiej i zazwyczaj odbywa się od strony terytorium Izraela, dlatego przy planowaniu wizyty w Palestynie należy zapoznać się z informacjami wizowymi do Izraela.

Legalizacja czy Apostille

Palestyna nie jest stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie Palestyny w Warszawie.

Placówka dyplomatyczna

Ambasada Państwa Palestyny
ul. Ludwika Idzikowskiego 7/9, 02-704 Warszawa
tel.: 22 849 77 72
www: www.palestine.pl
e-mail: info@palestine.pl

Legalizacja dokumentów prywatnych.

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • wycena przez Ambasadę