Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców I Zleć naszej firmie

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców

Wspieramy przedsiębiorców w procesie rekrutacji i legalizacji zatrudnienia pracowników.

 

Zatrudnienie obcokrajowca spoza UE wiąże się z szeregiem obowiązków po stronie pracodawcy. W zależności od tego czy planujemy zatrudnić obywatela kraju objętego tzw. procedurą uproszczoną (Ukraina, Gruzja, Armenia, Mołdawia, Rosja, Białoruś) czy obywateli z państw trzecich, inne będą kroki, które musimy podjąć celem legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Przekroczenie granicy polskiej oraz przebywanie na terytorium RP uzależnione jest w większości przypadków od posiadania przez cudzoziemca-obywatela państwa trzeciego wizy lub innego dokumentu, zezwalającego na pobyt.
Wizy lub innego dokumentu pozwalającego na pobyt nie muszą posiadać obywatele państw, z którymi Polska nawiązała współpracę w zakresie ruchu bezwizowego. Obecnie w największym stopniu korzystają z tego obywatele Ukrainy.

Ponadto, nie każdy wjazd do Polski bez obowiązku posiadania wizy uprawnia jednocześnie do podjęcia zatrudnienia w Polsce.

#1

Szacowana liczba Ukraińców na stałe mieszkająca w Polsce

1 300 000

ok.3,5% ludności

#2

Liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy

480 tys.
zezwoleń na
pobyt w Polsce

#3

Cudzoziemcy według obywatelstwa

Ukraińcy

Białorusini, Niemcy,

                                              Rosjanie

Dowiedz się więcej o legalnym zatrudnianiu cudzoziemców