Ambasada Arabii Saudyjskiej

Ambasada Arabii Saudyjskiej

Ambasada Arabii Saudyjskiej w Polsce

 

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest największa gospodarką regionu i Świata Arabskiego. Posiada ok. 16 proc. światowych rezerw ropy naftowej i jest największym eksporterem tego surowca. Zdecydowania większość przychodów Królestwa Arabii Saudyjskiej związana jest z wydobyciem ropy naftowej, na które przypada 80% dochodów budżetowych i niespełna 45% PKB kraju. Główne eksportowane produkty to: produkty pochodzenia roślinnego, gotowe artykuły spożywcze, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego. Główne importowane produkty: produkty przemysłu chemicznego, produkty mineralne, tworzywa sztuczne.

Arabia Saudyjska dla wielu państw członkowskich UE, w tym również dla Polski, staje się jednym z ważniejszych rynków zbytu oraz źródłem znaczących inwestycji. ˚życie w Arabii Saudyjskiej jest całkowicie podporządkowane religii islamskiej, obowiązuje tu surowe prawo koraniczne.

Oficjalnie stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską zostały nawiązane 3 maja 1995. Od 2001 w Warszawie działa Ambasada Arabii Saudyjskiej, która jest pierwszą tego typu placówką w Europie Wschodniej oraz pierwszą w Polsce ambasadą arabskiego kraju z rejonu Zatoki Perskiej.

Wizy

Obywatele RP są zobowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu na terenie Arabii Saudyjskiej. Wizę turystyczną można uzyskać aplikując online poprzez stronę: https://visa.mofa.gov.sa/

Legalizacja czy Apostille

Arabia Saudyjska jest stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce wymaga Apostille. Wyjątek stanowią takie dokumenty, jak Faktura handlowa, świadectwo pochodzenia lub inne dokumenty wskazujące na wartość/cenę produktu.  W przypadku takich dokumentów dokument musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w Warszawie i uzyskać wcześniej tzw. "zwykłą legalizację".

Placówka dyplomatyczna

Ambasada Arabii Saudyjskiej
ul. Wiertnicza 30, 02-952 Warszawa
tel.: 22 160 50 00

Legalizacja dokumentów prywatnych.

  • 8,5 USD za 1 dokument

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • 8,5 USD za 1 dokument