Kultura arabska - zwyczaje biznesowe, negocjacje w krajach arabskich

Kultura arabska - szkolenie biznesowe

Szkolenie pt. ”Etykieta i kultura biznesowa na Bliskim Wschodzie”

 

Pomagamy i doradzamy klientom, jak przygotować ich firmy do przeprowadzania transakcji biznesowych oraz negocjacji w krajach arabskich. Znajomość kultury arabskiej w biznesie pomaga przedsiębiorstwom z Polski wejść na rynki perspektywiczne – Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Co daje szkolenie z etykiety i kultury biznesowej na Bliskim Wschodzie ?

 

Szkolenie umożliwia uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, a także ogólnie pojętej kultury arabskiej. Jego zadaniem jest wprowadzenie przedsiębiorcy do świata nowych partnerów biznesowych i umiędzynarodowienia firmy na tym obszarze, z poszanowaniem zasad panujących na rynku arabskim.

Nawiązanie kontaktów biznesowych na rynku arabskim, otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorcami. Zadaniem szkolenia jest zapoznanie klienta z arabskim savoir vivrem, w sposób łatwy i skuteczny. Od teraz prowadzenie negocjacji w krajach arabskich nie jest barierą, a szansą na rozwinięcie możliwości firmy.

 

Po ukończeniu szkolenia klienci posiadają wiedzę z zakresu:

znajomości kultury arabskiej i arabskiego savoir vivre,

rozumienia procesów handlowych,

 umiejętności rozwiązywania ewentualnych problemów wynikających z różnic kulturowych,

 podstaw funkcjonowania społeczeństwa i rynku arabskiego,

 podstaw zarządzania pracownikami, negocjacji, nawiązywania kontaktów biznesowych.

Udział w szkoleniu i bliższe poznanie, jakie są zwyczaje biznesowe w krajach arabskich pozwoli przedsiębiorcy i oddelegowanym pracownikom nabyć większej pewności siebie. To bardzo ważne, kiedy czekają Was negocjacje w krajach arabskich. Arabska kultura biznesu różni się od europejskiej czy amerykańskiej. Poznanie jej podstaw jest kluczem do sukcesu.

Szkolenie przybliża uczestnikom także arabski savoir vivre — czyli zbiór zasad charakterystycznych dla danej kultury. Wiedza o tym, jak wygląda kultura arabska w biznesie i w życiu codziennym ułatwi nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji handlowych czy półformalnych.

Bez względu na to, czy podróżujesz biznesowo na Bliski Wschód po raz pierwszy czy byłeś tam wcześniej, nasze szkolenie będzie pomocne, abyś lepiej poznał rynki arabskie. Skupiamy się na wszystkich aspektach ważnych z punktu widzenia rozwojowych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić udane negocjacje w krajach arabskich.

 

Przykładowy program szkolenia:

 

1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA ARABSKIEGO 

 • Ogólna charakterystyka (państwa, religie, języki, mieszkańcy itp.)
 • Odbiór Polaków przez Arabów
 • Wprowadzenie do rynków MENA

2. PODSTAWOWE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

 • Rodzaje spółek
 • Podatki i Cła
 • Rejestracja produktów
 • Relacje gospodarcze i wymiana handlowa
 • Bankowość islamska

3. SPOSOBY WEJŚCIA NA RYNEK

 • Określenie grupy docelowej
 • Rola lokalnego dystrybutora
 • Warunki funkcjonowania – magazyny, biuro
 •  Zatrudnianie pracowników

4. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

 • Różnice kulturowe
 • Znaczenie religii w biznesie
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji biznesowych
 • Ubiór
 • Podejście do czasu i losu
 • Co wolno, a czego nie wolno na Bliskim Wschodzie
 • Rola kobiety w świecie biznesu

 

W przypadku zainteresowania szczegółową lub indywidualną ofertą szkolenia prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: info@polandemirates.com

 

NASZ BLOG: