Ambasada Angoli

Ambasada Angoli w Polsce

Polska i Angola utrzymują stosunki dyplomatyczne od lat, rozwijając współpracę w różnych dziedzinach. Te dwa kraje, mimo odległości geograficznej i różnic kulturowych, łączą wspólne interesy w obszarach takich jak handel, inwestycje i edukacja. Polska widzi w Angoli partnera do rozwoju wymiany gospodarczej, szczególnie w sektorach energetycznym, rolniczym i budowlanym, co jest odzwierciedleniem zróżnicowanego potencjału gospodarczego Angoli. Angola z kolei ceni sobie doświadczenie polskich firm i technologie, które mogą wspierać jej rozwój infrastrukturalny i przemysłowy. Stosunki dyplomatyczne między tymi państwami obejmują także współpracę kulturalną i edukacyjną, promując wymianę studentów i ekspertów, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i więzi między narodami. Inicjatywy takie jak wspólne projekty biznesowe, kulturalne i naukowe umacniają te relacje, otwierając nowe perspektywy dla obu krajów.

Wizy
Obywatele RP wybierający się do Angoli zobowiązani są do posiadania wizy aby wjechać na teren kraju.

Legalizacja czy Apostille

Angola nie jest stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie Angoli w Warszawie.

Placówka dyplomatyczna

Ambasada Republiki Angoli w Warszawie
ul. Urodzajna 12, 02-954 Warszawa
tel.: 22 844 09 94
www: www.embangola.pl
e-mail: recepcjaambang@gmail.com

Legalizacja dokumentów prywatnych.

  • 35 USD za 1 dokument

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • 35 USD za 1 dokument

 

Wyślij zapytanie o ofertę:

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.