Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie są trzecią najbardziej otwartą gospodarką na świecie, polegającą zdecydowanie na handlu zagranicznym w celu generowania swojego przychodu i bogactwa. Jest również drugą co do wielkości gospodarką w świecie arabskim. ZEA uzyskały niepodległość przez proklamowanie federacji, 2 grudnia 1971r. Początkowo Państwo miało objąć 7 emiratów Omanu Traktatowego oraz sąsiednie księstwa Katar i Bahrajn. W 1971 Bahrajn i Katar zrezygnowały z uczestnictwa w federacji i utworzyły niezależne państwa. Jeszcze do końca lat 50tych ZEA znajdowały się w grupie najuboższych państw świata. Wówczas ludność zajmowała się głównie rybołówstwem, połowem pereł, hodowlą zwierząt, handlem przyprawami. Ich źródłem dochodu często także był przemyt , zwłaszcza złota do Indii. Od powstania kraju przez dłuższy czas najwięcej dochodów przynosiła ropa naftowa. Dubaj rozpoczął wydobycie ropy naftowej w 1970, a w 1971 wyprodukował już 6,5 mln ton ropy. Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają siódme największe z dostępnych zasobów ropy naftowej i gazu na świecie. Aż 80% mieszkańców Dubaju stanowią obcokrajowcy.

Wizy

Obywatele Polski nie potrzebują aplikować o wizę do Dubaju. Po przylocie do Dubaju na lotnisku zostanie wbita do paszportu 90‑dniowa wiza zezwalająca na wielokrotny wjazd. Jest ona ważna przez 6 miesięcy od daty wystawienia i zezwala na pobyt łącznie przez 90 dni.

Legalizacja czy Apostille

Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie ZEA w Warszawie

Dokumenty handlowe sporządzone przez eksportera należy zalegalizować. Przed legalizacją dokumenty muszą być poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą / Regionalną Izbę Handlową lub przez notariusza, w zależności od rodzaju dokumentów. Ponieważ ZEA nie należą do sygnatariuszy konwencji haskiej, dlatego po legalizacji w MSZ dokumenty muszą być zalegalizowane w Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów w Polsce.

Placówka dyplomatyczna

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
tel.: 22 222 20 20
e-mail: warsawemb@mofaic.gov.ae

Legalizacja dokumentów prywatnych.

  • 200 AED za 1 dokument

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • 2000 AED za 1 dokument