Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii EuropejskiejZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATALE UNII EUROPEJSKIEJZaświadczenie o zarejestrowanie obywatela Unii Obywatelskiej to dokument potwierdzający fakt zarejestrowania pobytu w Polsce cudzoziemca z obywatelstwem jednego z krajów należących do UE. Zaświadczenie nie ma określonego terminu ważności. Uzyskanie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela Unii EuropejskiejZgodnie z obowiązującymi przepisami obywatel UE lub obywatel państwa należącego do EFTA …