blog

Ambasada Libii                   

Ambasada Libii w Polsce

 

Głównym produktem eksportowym oraz podstawowym bogactwem Libii jest ropa naftowa. Ponad 90% powierzchni kraju zajmują pustynie.

Główne produkty importowe to: : maszyny i urządzenia, artykuły żywnościowe, pszenica,

sprzęt transportowy, dobra konsumpcyjne.

Z punktu widzenia turystycznego kraj ten nie jest bezpieczny dla turystów. Wyjazd do tego kraju nie jest zalecany, ze względu na toczące się tam działania wojenne.

Oficjalnie stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Libią zostały nawiązane w 1963r.

Wizy

Obywatele RP podlegają obowiązkowi wizowemu. Wizę do Libii można uzyskać w Ambasadzie Libii w Warszawie. Nie ma możliwości uzyskania wizy turystycznej na przejściach granicznych.

Legalizacja czy Apostille

Libia nie jest stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie Libii w Warszawie.

Placówka dyplomatyczna

Ambasada Libii w Polsce
ul. Żołny 26/26B, 02-815 Warszawa
tel.: 22 566 65 09
www: www.ambasadalibii.pl

Legalizacja dokumentów prywatnych.

  • 130 zł za 1 dokument

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • 130 zł za 1 dokument

 

EnglishPolski