Ambasada Włoch

Ambasada Włoch

Ambasada włoch w polsce

Wizy

Obywatele RP nie muszą posiadać wizy do Włoch

Legalizacja czy Apostille

Włochy są stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi opatrzony klauzulą Apostille.  Celem podjęcia nauki czy pracy zawodowej we Włoszech należy uzyskać w Ambasadzie Włoch w Polsce tzw. deklarację wartości.

Na jakich dokumentach można uzyskać Dichiarazione di valore / deklarację wartości ? 

 • dyplom ukończenia szkoły
 • suplement do dyplomu
 • świadectwa szkolne

Wymagane dokumenty celem uzyskania deklaracji wartości?

 • świadectwo/dyplom wraz z klauzulą apostille 
 • Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o czasie trwania studiów i skali ocen obowiązującej  w momencie uzyskania dyplomu *
 • tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów opatrzone klauzulą Apostille. Tłumaczenia wykonane we Włoszech nie wymagają poświadczenia klauzulą „Apostille”
 • 2 x kserokopię dokumentów
 • Wiosek_Dichiarazioni di valore
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie deklaracji wartości?

Czas oczekiwania na wydanie dichiarazione di valore – minimum 14 dni od złożenia kompletnego wniosku i wniesienia opłat

Biuro Pośrednictwa Legalizacji Dokumentów

Legalizacja Dokumentów
ul. Plac Trzech Krzyży 10/14 , 00-499 Warszawa
tel.: +48 881 580 657

e-mail: info@polandemirates.com

 

 

Legalizacja dokumentów prywatnych.

 • 60 zł za 1 dokument (Apostille)

Legalizacja dokumentów handlowych.

 • 60 zł za 1 dokument (Apostille)

 

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.