Ambasada Palestyny Legalizacja dokumentów

Ambasada Palestyny - Legalizacja dokumentów

Ambasada Palestyny - Legalizacja dokumentów

 

Oficjalnie stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Palestyną zostały nawiązane w 1982r.

Wizy

Wjazd i pobyt na terytorium Palestyny podlega kontroli ze strony izraelskiej i zazwyczaj odbywa się od strony terytorium Izraela, dlatego przy planowaniu wizyty w Palestynie należy zapoznać się z informacjami wizowymi do Izraela.

Legalizacja czy Apostille

Palestyna nie jest stroną Konwencji Haskiej, dlatego dokument wydany w Polsce musi zostać dodatkowo zalegalizowany w Ambasadzie Palestyny w Warszawie,

Legalizacja dokumentów prywatnych.

Legalizacja dokumentów handlowych.

  • wycena przez Ambasadę