Spółka w ZEA

Spółka w ZEA

Spółka w ZEA. Jak założyć i co warto wiedzieć?

 

Dlaczego Emiraty Arabskie?

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie, składające się z siedmiu emiratów, ze stolicą w Abu Dhabi, uchodzą za najbogatszy kraj Azji Zachodniej oraz jeden z najszybciej rozwijających się na świecie. Kraj ten położony jest w  bardzo strategicznej lokalizacji,  pomiędzy trzema kontynentami: Europą, Azją i Afryką. Łatwy dostęp do obszaru GCC i całego rynku Bliskiego Wschodu sprawia, że wiele firm z całego świata chcą właśnie tam być obecne. Na atrakcyjność rynku pozytywnie wpływają, takie czynniki jak: 

 

 • Rozwijająca się gospodarka

 • Najbardziej liberalny system handlowy w krajach Zatoki Perskiej

 • Minimum formalności przy założeniu spółki. Szybka i prosta rejestracja różnego rodzaju spółek

 • 0% podatku dochodowego od osób fizycznych

 • 9% podatku CIT (od czerwca 2023r.) – jest to wartość niższa od globalnej minimalnej stopy OECD, która wynosi 15%.

 • VAT 5%

 • 100% własności firmy

 • Liczne strefy wolnocłowe

 • Możliwość założenia firmy zdalnie, bez konieczności wizyty w ZEA

 

W jakiej formie możesz prowadzić działalność ?

 

Osoba prowadząca biznes i planująca inwestycje na terenie ZEA ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności:

 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Jawna spółka akcyjna

 • Prywatna spółka akcyjna

 • Oddział spółki zagranicznej

Dodatkowo wyróżniamy:

 • Spółki Offshore

 • Spółki Limited Liability Company / Spółki onshore (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 • Spółki FZE w Wolnej Strefie Ekonomicznej

 

Czym jest spółka FZE?

 

Spółka Free Zone, czyli taka, którą można założyć w dowolnej Wolnej Strefie Wolnocłowej. Jest to specjalnie  przygotowana dzielnica biznesowa z własną infrastrukturą, która daje pełny dostęp do rynku międzynarodowego i strefy wolnocłowej. Właściciel spółki posiada 100% własności firmy. Spółka FZE daje możliwość zatrudniania pracowników i uzyskania wizy rezydenta, czego nie można uzyskać w przypadku spółki offshore. Tego typu spółka przeznaczona jest głównie dla przedsiębiorców, którzy nastawiają się na prowadzenie biznesu poza granicami kraju, w których decydują się na założenie firmy. 

 

Czy trzeba mieć wspólnika w spółce w Dubaju?

 

Spółka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może posiadać wyłącznie 1 udziałowca, nie jest wymagany wspólnik aby założyć spółkę w Dubaju. Jedna osoba w spółce może pełnić również rolę Dyrektora, Managera i Sekretarza, jedna osoba może posiadać 100% udziałów w firmie.

 

Ile kosztuje założenie spółki?

 

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez polskich i nie tylko przedsiębiorców, którzy planują założenie firmy w Dubaju. Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wpływ na ostateczny koszt firmy ma wiele czynników, takich jak:

 • forma działalność: LLC, FZE czy Offshore. Najtańszą formą działalności jest spółka Offshore i spółkę taką można założyć od ok. 3200 USD

 • w przypadku spółki FZE koszt zależny jest m.in od strefy, w której rejestrowana będzie działalność. Koszt takiej spółki wynosi od kilkunastu tysięcy AED.

 • wpływ na cenę może mieć również rodzaj aktywności biznesowej

 • liczba udziałowców. Niektóre strefy FZE posiadają ograniczenia, co do liczby udziałowców. Im większa liczba udziałowców, tym większy koszt rejestracji

 • liczba wiz

 

Jak otworzyć konto bankowe w Dubaju?

 

Celem założenia konta bankowego (zarówno firmowego, jak i osobistego ) wymagana jest wiza rezydencka i Emirates ID. 

Brak Emirates ID i wizy nie wyklucza możliwości założenia konta ale często wiąże się z pewnymi ograniczeniami i restrykcjami, tak jak np:

 • możesz nie być w stanie wykonywać przelewów online, brak dostępu do bankowości internetowej

 • brak możliwości dokonywania transakcji w wybranych walutach 

 • brak możliwości posiadania karty debetowej

 • większość banków w Emiratach będzie wymagać od nierezydentów utrzymywania średniego miesięcznego salda w wysokości 100 000 USD

 • ograniczenia do założenia wyłącznie konta oszczędnościowego

 

Jakie są podatki w Dubaju (Emiraty)?

 

CIT – 9%

Władze zjednoczonych emiratów postanowiły zdywersyfikować źródła dochodów, do czego mają służyć między innymi zmiany w systemie podatkowym. Już na koniec stycznia 2023 roku zostanie wdrożony podatek dochodowy – CIT o stawce 9%. Zgodnie z planami zacznie on obowiązywać od czerwca 2023 roku. Więcej informacji na ten temat w linku: Podatek dochodowy w ZEA – Od kiedy, dla kogo i co warto wiedzieć? (polandemirates.com)

 

VAT – 5%. Co trzeba wiedzieć?

 

 • Został wprowadzony 1 stycznia 2018 r

 • Ogólna stawka VAT wynosi 5% i dotyczy większości towarów i usług, przy czym niektóre towary i usługi podlegają stawce 0% lub są zwolnione z VAT. Stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie w odniesieniu m.in do eksportu towarów i usług poza kraje GCC

 • Firma musi zarejestrować się jako podatnik VAT, jeśli roczny dochód firmy przekracza 375 000 AED.

Więcej na: VAT – Ministry of Finance – United Arab Emirates (mof.gov.ae)

 

Rezydencja podatkowa w ZEA

 

Głównym warunkiem aby osoba fizyczna miała możliwość uzyskania statutu rezydenta podatkowego, jest przebywanie na terenie kraju przez co najmniej 180 dni.

Dodatkowo, kandydat na certyfikat Taxation Residency Certificate (TRC) musi przedłożyć następujące dokumenty:

 • Kopia paszportu

 • Kopia wizy rezydenta

 • Kopia dowodu tożsamości (Emirates ID)

 • Uwierzytelniona kopia umowy najmu/własności mieszkania

 • Źródło dochodu rezydenta ZEA (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu)

 • Zatwierdzone wyciągi bankowe przez 6 miesięcy z lokalnego banku ZEA.

 • Raport z Generalnej Dyrekcji ds. Pobytu i Spraw Cudzoziemców lub Federalnej Urząd ds. Tożsamości i Obywatelstwa (ICA) określający liczbę dni pobytu

 

Warto wspomnieć o tym, że obowiązująca w państwie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje zagraniczne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako „osobę będącą rezydentem” (zgodnie z definicją w ustawie o podatku od osób prawnych), jeśli chodzi o ustalenie, czy dochód z działalności gospodarczej danej osoby podlega opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ta koncepcja ustawy o podatku od osób prawnych nie jest związana z tym, czy dana osoba  jest uważana za rezydenta podatkowego w tym kraju.

 

Rezydencja podatkowa dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną:

 

Celem uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej wymagane są następujące dokumenty:

 • Licencja handlowa

 • Umowa założycielska firmy

 • Kopia paszportów właścicieli/wspólników/dyrektorów osoby prawnej

 • Kopia Emirates ID  właścicieli/wspólników/dyrektorów osoby prawnej

 • Kopia zezwoleń na pobyt właścicieli/wspólników/dyrektorów osoby prawnej

 • Uwierzytelniona kopia z przeprowadzonego audytu finansowego firmy. Dokumenty muszą obejmować rok, dla którego wymagany jest certyfikat. Jeżeli wymagane jest zaświadczenie na bieżący rok, sprawozdanie finansowe musi obejmować miniony rok.

 • Wyciągi bankowe za ostatnie 6 miesięcy z lokalnego banku ZEA.

 • Uwierzytelniony odpis umowy najmu.

 

Koszt uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej w Dubaju to około 2000 AED i jest ważny rok.

Istotnym aspektem prowadzenia działalności w zjednoczonych emiratach arabskich jest także podpisanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatki opłacone w Dubaju staną się jedynymi, które będą pobierane.


Więcej informacji na: Federal Tax Authority – Issuance Of Tax Residency Certificate (Trc)

 

Zastanawiasz się nad likwidacją spółki z Dubaju?

 

Bez względu na rodzaj działalności, którą prowadzisz, jeśli planujesz zakończyć działalność konieczne jest anulowanie licencji biznesowej, wizy rezydenta, konta bankowego, usług telekomunikacyjnych i wszystkich pozwoleń  przypisanych na daną firmę. O procesie likwidacji spółki w ZEA decyduje forma prawna i struktura Twojej firmy. Procedura likwidacji jest znacznie łatwiejsza w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ  wszystko, czego potrzebuje firma, to złożyć wniosek o unieważnienie Trade licence za pośrednictwem DED – Department of Economy and Tourism- Dubai i uzyskać wszystkie potrzebne formularze rozliczeniowe.  Sprawa jest o wiele trudniejsza w przypadku spółek z udziałowcami. Czas jaki potrzebujesz na zamknięcie spółki to co najmniej 2-3 miesiące. Jeżeli nie zdążysz dokonać niezbędnych formalności przed upływem terminu ważności licencji, będziesz musiał opłacić licencję  na kolejny rok. 

W przypadku takich spółek, jak: spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka komandytowa, publiczna spółka akcyjna, prywatna spółka akcyjna musisz wyznaczyć likwidatora do zamknięcia spółki.

 

Jeżeli szukasz informacji na temat założenia firmy i ekspansji na rynki Bliskiego Wschodu skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci we wszystkich aspektach prowadzenia działalności w ZEA, przygotujemy dla Ciebie komplet dokumentów. Zapraszamy do wizyty w naszym biurze lub kontaktu telefonicznego lub mailowego.