Badanie rynku – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pomagamy firmom w  doradztwie w zakresie przygotowania firm do wejścia na rynki perspektywiczne – Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz organizacji szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia firmy na tym rynku.

Badanie rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest niezbędne, jeśli chcesz skutecznie i efektywnie rozwinąć skrzydła na terenie tego kraju.

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dobraniem nieskutecznej strategii marketingowej należy wcześniej przeprowadzić szczegółową analizę rynków zagranicznych. Chcąc wprowadzić nowe produkty czy usługi do ZEA trzeba  zebrać najpierw odpowiednie dane, na podstawie których uzyska się informację odnośnie aktualnej sytuacji rynkowej. Dane te pozwolą określić obecną tendencję a w dalszej części dobrać odpowiednią strategię wejścia na rynek.  Wszystkie te działania prowadzą do zdiagnozowania aktualnych preferencji klienta i dostosowania swoich usług do jego potrzeb, zapewniając tym samym większą konkurencyjność firmy.

Zakres badania zawiera :

  • Analizę makroekonomiczną
  • Analizę rynky
  • Analizę konkurencji
  • Analizę dostępnych kanałów dystrybucji
  • Ocenę produktu

Doradztwo w zakresie przygotowania firmy do wejścia na rynek ZEA