Dental Tourism in PolandDental Tourism – incoming B2B meetings for foreign partners in Poland Clinic Word Dental is a Polish dental company with many years of experience in the industry, enjoying great recognition and reputation among customers. We cordially invite you to cooperate with the company of all companies from the dental industry from the United Arab Emirates. …

Nadanie numeru PESELNAdanie numeru peselNumer PESEL ułatwia korzystanie z usług opieki zdrowotnej czy załatwianie spraw urzędowych. Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców następuje automatycznie po uzyskaniu zameldowania na terytorium RP.  Numer PESEL dla cudzoziemcówW przypadku, w którym obcokrajowiec nie ma możliwości meldunku, może on ubiegać się o nadanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku. Ważne w tym kontekście …

Tłumaczenia dokumentówtłumaczenia dokumentówTłumaczenia dokumentówCzęsto dokonując legalizacji dokumentu wymagane jest jego tłumaczenie przysięgłe. Zajmujemy się tłumaczeniem dokumentów na wszystkie języki, a dzięki weryfikacji i długotrwałej współpracy z tłumaczami, wiemy, że współpracujemy z najbardziej doświadczonymi przedstawicielami tego zawodu.Na stałe i na miejscu posiadamy tłumacza przysięgłego na język angielski. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe i uwierzytelnienia wykonywane są przez profesjonalnych tłumaczy, …

Zaświadczenie o niekaralnościzaświadczenie o niekaralności Zaświadczenie o niekaralności to dokument generowany na podstawie informacji dostępnych w Krajowym Rejestrze Karnym.  Weryfikacja w rejestrze RP i UEW przypadku, gdy o zaświadczenie ubiega się osoba będąca obywatelem innego państwa należącego do wspólnoty UE, informacje zostaną zweryfikowane także w rejestrach karnych innego państwa. Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć każda …

Zamiana prawa jazdy na polskiezamiana prawa jazdy na polskieZamiana prawa jazdy na polskie to usługa pozwalająca obywatelom UE na uzyskanie polskiego dokumentu potwierdzającego możliwość poruszania się określonym typem pojazdów mechanicznych. Jeśli posiadasz prawo jazdy z kraju Unii Europejskiej (UE) – NIE MUSISZ WYMIENIAĆ go na polskie prawo jazdy. Prawo jazdy wydane w krajach UE jest ważne w Polsce. Polskie …

Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UEzaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela ue Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE to dokument potwierdzający fakt zarejestrowania pobytu w Polsce cudzoziemca z obywatelstwem jednego z krajów należących do UE. Zaświadczenie nie ma określonego terminu ważności.  Uzyskanie zaświadczenia o rejestracji pobytuZgodnie z obowiązującymi przepisami obywatel UE lub obywatel państwa należącego do EFTA może przebywać na …

Zaproszenie dla cudzoziemca i jego rodzinyzaproszenie dla cudzoziemca i jego rodzinyWystawiony dokument zaproszenia potwierdza, że cudzoziemiec posiada wystarczające środki finansowe do wjazdu, pobytu i wyjazdu z kraju do państwa, z którego przyjechał. Zaproszeniem może legitymować się obcokrajowiec np. w przypadku starania się o uzyskanie wizy.  Legalizacja pobytu a zaproszenieUzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca i jego rodziny to …

Zameldowanie cudzoziemcaZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCAZameldowanie cudzoziemca to obowiązek dotyczący obywateli innych krajów, którzy przebywają w Polsce dłużej niż trzy miesiące. W przypadku obcokrajowców pochodzących spoza UE i EFTA, ten czas skraca się do 30 dni kalendarzowych.  Legalizacja pobytu i zameldowanieCudzoziemiec w Polsce może zostać zameldowany na pobyt czasowy lub stały. Wniosek o zameldowanie składa sam cudzoziemiec za …

Niebieska kartaNiebieska kartaNiebieska karta to niestandardowy rodzaj uprawnienia, umożliwiający zezwolenie na pobyt wysoko wykwalifikowanego cudzoziemca na terytorium RP. Udziela się jej osobom z innych krajów, które mają zostać zatrudnione u polskiego przedsiębiorcy.  Warunki legalizacyjne w ramach niebieskiej kartyLegalizacja pracy na podstawie niebieskiej karty dotyczy pracowników, którzy zarabiają przynajmniej 150% podstawowego wynagrodzenia w RP biorąc pod uwagę …

Zezwolenie na pobyt Rezydenta Długoterminowego UEZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UEObcokrajowiec, który przebywa na terenie RP dłużej niż pięć lat może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.  Legalizacja pobytu rezydenta długoterminowego UEAby tego dokonać, cudzoziemiec musi jednak spełniać szereg wymogów, które dotyczą nie tylko czasu nieprzerwanego przebywania w Polsce. Przede wszystkim w przypadku …