Tłumaczenia dokumentówtłumaczenia dokumentów Tłumaczenia dokumentówCzęsto dokonując legalizacji dokumentu wymagane jest jego tłumaczenie przysięgłe. Zajmujemy się tłumaczeniem dokumentów na wszystkie języki, a dzięki weryfikacji i długotrwałej współpracy z tłumaczami, wiemy, że współpracujemy z najbardziej doświadczonymi przedstawicielami tego zawodu.Na stałe i na miejscu posiadamy tłumacza przysięgłego na język angielski. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe i uwierzytelnienia wykonywane są przez profesjonalnych tłumaczy, …

Zaświadczenie o niekaralnościzaświadczenie o niekaralności Zaświadczenie o niekaralności to dokument generowany na podstawie informacji dostępnych w Krajowym Rejestrze Karnym.Weryfikacja w rejestrze RP i UEW przypadku, gdy o zaświadczenie ubiega się osoba będąca obywatelem innego państwa należącego do wspólnoty UE, informacje zostaną zweryfikowane także w rejestrach karnych innego państwa. Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć każda osoba, …

Zamiana prawa jazdy na polskiezamiana prawa jazdy na polskie Zamiana prawa jazdy na polskie to usługa pozwalająca obywatelom UE na uzyskanie polskiego dokumentu potwierdzającego możliwość poruszania się określonym typem pojazdów mechanicznych.Polskie prawo jazdy do pracyNie ma możliwości wymiany międzynarodowego prawa jazdy na polską wersję dokumentu, gdy posiada ono niezgodny z podstawą prawną wzór. Prawo jazdy obywatela …

Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UEzaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela ue Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE to dokument potwierdzający fakt zarejestrowania pobytu w Polsce cudzoziemca z obywatelstwem jednego z krajów należących do UE. Zaświadczenie nie ma określonego terminu ważności.Uzyskanie zaświadczenia o rejestracji pobytuZgodnie z obowiązującymi przepisami obywatel UE lub obywatel państwa należącego do EFTA może przebywać na terenie …

Zaproszenie dla cudzoziemca i jego rodzinyzaproszenie dla cudzoziemca i jego rodziny Wystawiony dokument zaproszenia potwierdza, że cudzoziemiec posiada wystarczające środki finansowe do wjazdu, pobytu i wyjazdu z kraju do państwa, z którego przyjechał. Zaproszeniem może legitymować się obcokrajowiec np. w przypadku starania się o uzyskanie wizy.Legalizacja pobytu a zaproszenieUzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca i jego rodziny to …

Zameldowanie cudzoziemcaZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Zameldowanie cudzoziemca to obowiązek dotyczący obywateli innych krajów, którzy przebywają w Polsce dłużej niż trzy miesiące. W przypadku obcokrajowców pochodzących spoza UE i EFTA, ten czas skraca się do 30 dni kalendarzowych.Legalizacja pobytu i zameldowanieCudzoziemiec w Polsce może zostać zameldowany na pobyt czasowy lub stały. Wniosek o zameldowanie składa sam cudzoziemiec za pomocą …

Zameldowanie cudzoziemcaZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Zameldowanie cudzoziemca to obowiązek dotyczący obywateli innych krajów, którzy przebywają w Polsce dłużej niż trzy miesiące. W przypadku obcokrajowców pochodzących spoza UE i EFTA, ten czas skraca się do 30 dni kalendarzowych.Legalizacja pobytu i zameldowanieCudzoziemiec w Polsce może zostać zameldowany na pobyt czasowy lub stały. Wniosek o zameldowanie składa sam cudzoziemiec za pomocą …

Niebieska kartaNiebieska kartaNiebieska karta to niestandardowy rodzaj uprawnienia, umożliwiający zezwolenie na pobyt wysoko wykwalifikowanego cudzoziemca na terytorium RP. Udziela się jej osobom z innych krajów, które mają zostać zatrudnione u polskiego przedsiębiorcy.Warunki legalizacyjne w ramach niebieskiej kartyLegalizacja pracy na podstawie niebieskiej karty dotyczy pracowników, którzy zarabiają przynajmniej 150% podstawowego wynagrodzenia w RP biorąc pod uwagę …

Zezwolenie na pobyt Rezydenta Długoterminowego UEZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE Obcokrajowiec, który przebywa na terenie RP dłużej niż pięć lat może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Legalizacja pobytu rezydenta długoterminowego UEAby tego dokonać, cudzoziemiec musi jednak spełniać szereg wymogów, które dotyczą nie tylko czasu nieprzerwanego przebywania w Polsce. Przede wszystkim w przypadku …

Zezwolenie na pobyt stałyZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY Zezwolenie na pobyt stały to decyzja urzędowa, która pozwala na stałe przebywanie obcokrajowca na terytorium RP. Zezwolenie wydawane jest bezterminowo, jednakże obywatel zagraniczny musi co dziesięć lat dokonać wymiany karty pobytu. Legalizacja pobytu na stałe w PolsceRaz otrzymane zezwolenie ważne jest bez oznaczania terminu upłynięcia ważności. Legalizacja pobytu na stałe …