zamiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Zamiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Zamiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Zamiana zagranicznego prawa jazdy na polskie to usługa pozwalająca obywatelom UE na uzyskanie polskiego dokumentu potwierdzającego możliwość poruszania się określonym typem pojazdów mechanicznych. 

Jeśli posiadasz prawo jazdy z kraju Unii Europejskiej (UE) – NIE MUSISZ WYMIENIAĆ go na polskie prawo jazdy. Prawo jazdy wydane w krajach UE jest ważne w Polsce.

 Polskie prawo jazdy do pracy

Nie ma możliwości wymiany międzynarodowego prawa jazdy na polską wersję dokumentu, gdy posiada ono niezgodny z podstawą prawną wzór. Prawo jazdy obywatela spoza UE staje się nieważne po sześciu miesiącach po tym, jak obcokrajowiec uzyskał zezwolenie na pobyt. Brak ważności prawa jazdy może być przeszkodą w kontekście wykonywania pracy. Legalizacja pracy niekiedy wymaga dostosowania prawa jazdy do obowiązujących w Polsce przepisów.

 Zamiana dokumentu na polski wariant

Cudzoziemiec spoza UE, który chce zdobyć polskie prawo jazdy, musi zdać teoretyczny egzamin państwowy - jeśli jego prawo jazdy jest niezgodne z zapisami konwencji: Wiedeńskiej bądź Genewskiej. Wymiana dokumentu prawa jazdy nie jest wymagana w obrębie przemieszczania się po terenie państw należących do UE. Każde prawo jazdy, wydane w kraju należącym do wspólnoty, jest ważne w RP. Cudzoziemiec, który chce wymienić prawo jazdy na polskie, powinien przygotować:

• odpowiedni wniosek,
• zdjęcie o odpowiednich parametrach,
• dowód tożsamości,
• paszport i dokument potwierdzający miejsce zameldowania (legalizacja pobytu)

Ile jest ważne ukraińskie prawo jazdy w Polsce?

Prawo jazdy należy wymienić po upływie pół roku legalnego pobytu w Polsce.

Wniosek_o_wydanie_prawa_jazdy

 Czas oczekiwania: ok. 10dni roboczych


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.