blog

Zamiana prawa jazdy na polskie

zamiana prawa jazdy na polskie

 

Zamiana prawa jazdy na polskie to usługa pozwalająca obywatelom UE na uzyskanie polskiego dokumentu potwierdzającego możliwość poruszania się określonym typem pojazdów mechanicznych.

Polskie prawo jazdy do pracy

Nie ma możliwości wymiany międzynarodowego prawa jazdy na polską wersję dokumentu, gdy posiada ono niezgodny z podstawą prawną wzór. Prawo jazdy obywatela spoza UE staje się nieważne po sześciu miesiącach po tym, jak obcokrajowiec uzyskał zezwolenie na pobyt. Brak ważności prawa jazdy może być przeszkodą w kontekście wykonywania pracy. Legalizacja pracy niekiedy wymaga dostosowania prawa jazdy do obowiązujących w Polsce przepisów.

Zamiana dokumentu na polski wariant

Cudzoziemiec spoza UE, który chce zdobyć polskie prawo jazdy, musi zdać teoretyczny egzamin państwowy - jeśli jego prawo jazdy jest niezgodne z zapisami konwencji: Wiedeńskiej bądź Genewskiej. Wymiana dokumentu prawa jazdy nie jest wymagana w obrębie przemieszczania się po terenie państw należących do UE. Każde prawo jazdy, wydane w kraju należącym do wspólnoty, jest ważne w RP. Cudzoziemiec, który chce wymienić prawo jazdy na polskie, powinien przygotować:

• odpowiedni wniosek,
• zdjęcie o odpowiednich parametrach,
• dowód tożsamości,
• paszport i dokument potwierdzający miejsce zameldowania (legalizacja pobytu)

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.
EnglishPolski