blog

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dotyczy sytuacji, w których pracodawca planuje zatrudnić obcokrajowca z sześciu wyróżnionych ustawowo państw: Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji lub Białorusi.

 

 Powierzenie pracy obcokrajowcowi

Legalizacja pracy na takich zasadach może się odbyć tylko wtedy, gdy obowiązki pracownika nie dotyczą wykonywania prac sezonowych. Pozwolenie może wejść w życie wówczas, gdy odbyła się już pełna legalizacja pobytu w Polsce i cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to jeden z najszybszych sposobów na zrealizowanie formalności w kontekście zatrudniania pracowników zagranicznych.

 

 Warunki do złożenia oświadczenia

Złożenie dokumentu jest możliwe wówczas, gdy:

• obcokrajowiec ma obywatelstwo jednego z sześciu wymienionych państw,
• maksymalny okres zatrudnienia nie jest dłuższy, niż dwa lata,
• praca nie jest sezonowa - wówczas należy uzyskać pełnoprawne zezwolenie na pracę.

Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych.

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.
EnglishPolski