blog

Przedłużenie zezwolenia o pracę

PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA O PRACĘ

Zezwolenie na pracę wydawane jest urzędowo na czas nie dłuższy, niż trzy lata (typ A). W niektórych przypadkach wojewoda wydaje decyzję zezwolenia na pracę w okresie nieprzekraczającym pięciu lat kalendarzowych (typ B).

 

 Kiedy przedłużyć zezwolenie na pracę

Występuje możliwość przedłużania tego czasu na wniosek pracodawcy. Co do zasady należy to zrobić przynajmniej 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem ważności dokumentu. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę nie może być przedłużane. Obcokrajowiec, któremu kończy się ważność takiego dokumentu, może wystąpić o przyznanie kolejnego zezwolenia jednolitego, aby nastąpiła kolejna legalizacja pobytu i pracy przez administrację.

 

 Dokumenty wymagane do uzyskania przedłużenia zezwolenia

Przedłużona legalizacja pracy wymaga złożenia szeregu obowiązkowych dokumentów, których obecność jest warunkiem rozpatrzenia pisma.

•  wniosek o przedłużenie zezwolenia
•  dokumenty tożsamości pracodawcy
•  oświadczenie dot. karalności pracodawcy
•  wypełniony dokument podróży cudzoziemca
•  oryginał pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
•  dokumenty dot. zapłaconego ubezpieczenia społecznego (jeśli dotyczą)
•  poprawnie wypełniony dowód wpłaty za przedłużenie zezwolenia
•  inne dokumenty wymagane dla poszczególnych typów zezwoleń

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.
EnglishPolski