blog

Niebieska karta

Niebieska karta

Niebieska karta to niestandardowy rodzaj uprawnienia, umożliwiający zezwolenie na pobyt wysoko wykwalifikowanego cudzoziemca na terytorium RP. Udziela się jej osobom z innych krajów, które mają zostać zatrudnione u polskiego przedsiębiorcy.

 

 Warunki legalizacyjne w ramach niebieskiej karty

Legalizacja pracy na podstawie niebieskiej karty dotyczy pracowników, którzy zarabiają przynajmniej 150% podstawowego wynagrodzenia w RP biorąc pod uwagę rok wcześniejszy od tego, w którym złożono wniosek. Legalizacja pobytu na zasadach niebieskiej karty może mieć miejsce tylko wtedy, gdy:

•  sformułowana została umowa o pracę z wystarczająco wysokimi zarobkami;
•  obcokrajowiec może udokumentować swoje wysokie kompetencje w danej dziedzinie;
•  cudzoziemiec posiada zgodę na wykonywanie danej pracy, jeśli jest ona konieczna do przedstawienia.

 

 Test rynku pracy a niebieska karta

Warunkiem do wydania niebieskiej karty jest przeprowadzenie testu rynku pracy. Takiej procedury nie wykorzystuje się w przypadku wyjątków, np. jeśli dany zawód znajduje się na liście zwolnień wojewody. Niebieska karta wygasa, jeśli cudzoziemiec pozostaje bez pracy dwukrotnie ponad 3 miesiące.

Czas oczekiwania zależy od indywidualnych okoliczności sprawy

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.
EnglishPolski