blog

Zezwolenie na pobyt Rezydenta Długoterminowego UE

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Obcokrajowiec, który przebywa na terenie RP dłużej niż pięć lat może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

 Legalizacja pobytu rezydenta długoterminowego UE

Aby tego dokonać, cudzoziemiec musi jednak spełniać szereg wymogów, które dotyczą nie tylko czasu nieprzerwanego przebywania w Polsce. Przede wszystkim w przypadku takiej osoby:

• obcokrajowiec musi posiadać wiarygodne źródło ciągłego i wystarczającego dochodu;
• wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
• weryfikuje się jej potwierdzoną umiejętność władania językiem polskim;
• spełnia szereg innych wymogów dotyczących m.in. gwarancji prawa do lokalu zamieszkania.

Co istotne, znajomość języka polskiego musi być poświadczona jednym z dokumentów uznawanych prawnie, np. świadectwem ukończenia polskiej szkoły.

 

 Pobyt rezydenta długoterminowego a praca

Zezwolenie na pobyt Rezydenta Długoterminowego UE wydawane jest bezterminowo. Karta pobytu, którą uzyskuje się na podstawie zezwolenia, ma termin ważności wynoszący pięć lat. Obcokrajowiec, który posiada takie zezwolenie, może wykonywać pracę na terytorium RP bez dodatkowych pozwoleń - występuje wówczas pełna legalizacja pracy.

 

 Decyzja wydawana jest nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania.

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.
EnglishPolski