blog

Nadanie numeru PESEL

Numer PESEL dla Cudzoziemca

 

Numer PESEL ułatwia korzystanie z usług opieki zdrowotnej czy załatwianie spraw urzędowych. Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców następuje automatycznie po uzyskaniu zameldowania na terytorium RP. 

Numer PESEL dla cudzoziemca

W przypadku, w którym obcokrajowiec nie ma możliwości meldunku, może on ubiegać się o nadanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku. Ważne w tym kontekście jest zezwolenie na pobyt  - meldunek dotyczy osób legalnie przebywających na obszarze RP. 

Numer PESEL przydaje się w sprawach formalnych, np. do celów podatkowych. Dzięki łatwiejszej identyfikacji następuje możliwość szybszego rozliczenia się z urzędem skarbowym za pomocą środków elektronicznych. Numer PESEL wymagany jest także w przypadku chęci założenia konta bankowego. Ponadto numer ten wykorzystuje się w kontekście:

• formalności urzędowych, takich jak ślub czy pogrzeb;

• zakładania działalności gospodarczej;

• planowania wzięcia kredytu.

 Szybkie nadawanie numeru PESEL dla uchodźców

Zgodnie ze zmianą przepisów od 16 marca 2022 roku numer PESEL nadaje się także dla uchodźców z Ukrainy, co ma przyspieszyć procesy takie jak legalizacja pracy i legalizacja pobytu. Złożenia wniosku o nadanie dokonuje się w dowolnym urzędzie gminy, a całe przedsięwzięcie jest bezpłatne dla interesariusza.

Co należy zrobić

Wniosek  o nadanie numeru PESEL możesz złożyć osobiście w dowolnej Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich lub skorzystać z usług pełnomocnika

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Czas oczekiwania: tego samego dnia


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Gwiazdka.
EnglishPolski