Protokół z otwarcia strony internetowej

Notariusz online                 

Protokół z otwarcia strony internetowej

Internet to nowoczesne i potężne medium, które w ciągu ostatnich lat rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Ma on swoją specyfikę. Z jednej strony wszystko, co zostaje opublikowane, może w jakiejś formie przetrwać. Z drugiej jednak treści na stronach WWW nieustannie się zmieniają. Problem pojawia się wtedy, kiedy zawartość takiej strony zaczyna mieć znaczenie, jako potencjalny materiał dowodowy w sprawie sądowej. W jaki sposób można ją zabezpieczyć?

 

 Protokół otwarcia – najskuteczniejszy sposób na zabezpieczenie treści strony

Internet pozwala na ogromną swobodę wypowiedzi i publikuje się w nim wielkie ilości informacji, które trafiają do zróżnicowanych odbiorców. Ilość popełnianych w Internecie przestępstw rośnie tak samo szybko, jak sama sieć. Przestępstwa te najczęściej dotyczą naruszenia praw autorskich, czy publikacji treści godzących w czyjeś dobre imię albo w inny sposób niedopuszczalnych. Strona internetowa nie zawsze może stanowić dowód w sprawie, ponieważ – jak już wspomniano – jej zawartość może zostać łatwo zmieniona. Często więc osoby pokrzywdzone przestępstwami popełnianymi w Internecie posługują się wydrukami. Wydruk jednak ma małą wartość dowodową, a jego wiarygodność może zostać łatwo podważona. Rozwiązaniem jest protokół notarialny z otwarcia strony internetowej. Protokół taki sporządzany jest przez notariusza, a więc ma moc prawną dokumentu urzędowego. 

 

Jak wygląda sama czynność?

1. Notariusz otwiera stronę i drukuje jej zawartość.
2. Sporządzony zostaje formalny opis zawartości witryny.
3. Notariusz przygotowuje dokument informujący o całkowitej zgodności przygotowanych w ten sposób dowodów ze stanem strony w danym momencie, czyli protokół otwarcia strony internetowej.

 

Czy takie uwiarygodnienie dowodu ze strony internetowej sprawi, że zyska on większą wartość dowodową?

Wiele zależy od sędziego prowadzącego sprawę, jednak na pewno dokument notarialny o wiele trudniej jest podważyć, co znacznie zwiększa szansę na wygraną.

Protokół otwarcia strony online – sposób na szybką reakcję

Czasem zdarza się, że reagować trzeba szybko. Najlepszym sposobem na uzyskanie wiarygodnego dowodu w takiej sytuacji jest skorzystanie z usługi przygotowania protokołu otwarcia strony WWW online. Osoba poszkodowana przestępstwem internetowym musi się jedynie skontaktować z kancelarią notarialną. Notariusz wszystkie czynności przeprowadzi samodzielnie, a gotowe dokumenty będzie można odebrać w późniejszym terminie.