Niebieska karta dla cudzoziemca

Niebieska karta dla cudzoziemca

Niebieska karta dla cudzoziemca

Niebieska  karta dla cudzoziemca to niestandardowy rodzaj uprawnienia, umożliwiający zezwolenie na pobyt wysoko wykwalifikowanego cudzoziemca na terytorium RP. Udziela się jej osobom z innych krajów, które mają zostać zatrudnione u polskiego przedsiębiorcy.

 Warunki legalizacyjne w ramach niebieskiej karty

Legalizacja pracy na podstawie niebieskiej karty dotyczy pracowników, którzy zarabiają przynajmniej 150% podstawowego wynagrodzenia w RP biorąc pod uwagę rok wcześniejszy od tego, w którym złożono wniosek. Legalizacja pobytu na zasadach niebieskiej karty może mieć miejsce tylko wtedy, gdy:

•  sformułowana została umowa o pracę z wystarczająco wysokimi zarobkami;
•  obcokrajowiec może udokumentować swoje wysokie kompetencje w danej dziedzinie;
•  cudzoziemiec posiada zgodę na wykonywanie danej pracy, jeśli jest ona konieczna do przedstawienia.

 Test rynku pracy a niebieska karta

Warunkiem do wydania niebieskiej karty jest przeprowadzenie testu rynku pracy. Takiej procedury nie wykorzystuje się w przypadku wyjątków, np. jeśli dany zawód znajduje się na liście zwolnień wojewody. Niebieska karta wygasa, jeśli cudzoziemiec pozostaje bez pracy dwukrotnie ponad 3 miesiące.

Czas oczekiwania zależy od indywidualnych okoliczności sprawy

Zobacz również: Legalizacja pracy i pobytu


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.