Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, podobnie jak legalizacja pracy i legalizacja pobytu, stanowi ważny dokument dla obcokrajowca, który np. stara się o przyznanie kredytu bankowego w Polsce.

 

 Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Jest to także dokument wymagany w momencie aplikowania o zezwolenie na pobyt na zasadach karty pobytu. Zaświadczenie uzyskuje się z urzędu skarbowego właściwego lokalizacyjnie. Jest to dokument, który stwierdza brak zaległości lub istniejące zobowiązania w zakresie płacenia podatków. Wśród opłat zamieszczonych na dokumencie wyróżnia się zaległości:

•  w podatku PIT
•  w podatku CIT
•  w podatku VAT
•  w akcyzie

 

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu

Zaświadczenie wydawane jest przez organ podatkowy na wyraźny wniosek osoby składającej. Interesariusz samodzielnie wskazuje, które informacje mają zostać potwierdzone na wydawanym dokumencie. W przypadku, gdy urząd stwierdzi zaległości podatkowe, może wydać negatywną decyzję o wydaniu zaświadczenia. Koszt dokumentu to 21 złotych, a termin jego uzyskania to kilka dni roboczych. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przydaje się również wtedy, gdy cudzoziemiec chce rozłożyć jakąkolwiek płatność ratalnie.

Czas oczekiwania: 7 dni roboczych

 


Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samochód.